Floviņa ģimeņu pasākums “Tādi esam!”

14. maijā Latviešu valodas aģentūras tālmācības kolektīvs svinēja Floviņa (tā skolēni dēvē tālmācības procesu lva.classflow.lv vidē) 5. dzimšanas dienu.  Pasākumu vadīja LVA Valodas spēļu klubiņa talismans vardulēns Brašulis.

Šie bija sirsnīgi kopābūšanas svētki visai Floviņa ģimenei – skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Atcerējāmies, kā pirms pieciem gadiem sākām darboties, cik kautrīgi un nedroši bijām. Nu esam pieredzes bagāti, pašapzinīgi, mīlam Floviņu un Latviju, un Brašulim ir draugi teju 40 valstīs.

Gatavojoties pasākumam, visi skolēni tika aicināti veidot apsveikumus Floviņam. Ikviens varēja izvēlēties sev tīkamāko apsveikuma formu: zīmēt, rakstīt vai uzfilmēt video. Saņēmām daudz skaistu un sirsnīgu apsveikumu, kurus var aplūkot šeit:
Floviņa ģimeņu pasākums “Tādi esam!” – apsveikumu video kopā
Floviņa ģimeņu pasākums “Tādi esam!” – apsveikumi ar dziesmu 13 05

Latviešu valodas aģentūra pateicas visiem dalībniekiem un organizētājiem – šoreiz pasākums tika īstenots pašu spēkiem, un tāpēc izdevās tik sirsnīgs un ģimenisks.