Atgriežoties Latvijā

Esam saņēmuši vēstuli no Elīnas Dimantes.

„Vēlos pateikt lielu paldies LVA vadībai un skolotājām Dairai un Ivetai par darbu diasporas bērnu tālmācībā. Mani tiešām iepriecināja skolotāju milzīgā pacietība un iecietība apvienojumā ar lielisku humora izjūtu, vadot tiešsaistes nodarbības bērniem no visas pasaules.

Pateicoties skolotāju labestīgajai attieksmei un pretimnākšanai, mani dēli Ernests un Olivers nodarbības gaidīja un pieslēdzās tām ar prieku un interesi pat tad, ja mēs, vecāki, par tām bijām piemirsuši. Ļoti novērtēju individuālo pieeju un ieguldīto laiku gan nodarbībām, gan sadraudzībai un kopā būšanai, kad bērni vasarās ciemojās Rīgā.
Divos tālmācības gados, sperot mazus solīšus latviešu valodas apguves ceļā, mani dēli ir saņēmuši ļoti vērtīgu pamatu, lai no mācībām Dublinas pamatskolā viņi ļoti veiksmīgi turpinātu izglītoties latviešu valodā Rīgas 6.vidusskolā.”