A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
2. nodaļa - lasīšana / 2.1. uzdevums

Lasi un izvēlies pareizo atbildi!

Juris un Anna studē Latvijas Universitātē. Viņi ir studenti. Juris būs ekonomists. Anna būs ķīmiķe. Juris un Anna ir draugi.

Juris ir latvietis. Viņš ir no Latvijas. Anna nav latviete. Viņa ir lietuviete. Viņa ir no Lietuvas, bet pašlaik dzīvo Rīgā. Anna ļoti labi runā lietuviski, latviski un angliski. Viņa nerunā krievu valodā.

1. Anna ir .

2. Juris būs .

3. Juris ir no .

4. Anna ir no .

5. Anna pašlaik dzīvo .

6. Anna runā .

A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika