A2 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
Uzdevums 1.1.
1.1. 10. lpp.
Uzdevums 1.8.
Uzdevums 1.12.
1.12. 14. lpp.
Uzdevums 1.16.
Uzdevums 1.21.
Uzdevums 1.22.
Uzdevums 1.24.
Uzdevums 2.7.
2.1. 26. lpp.
Uzdevums 2.9.
2.2. 28. lpp.
Uzdevums 2.14.
Uzdevums 3.5.
Uzdevums 3.12.
Uzdevums 3.13.
3.1. 39. lpp.
3.2. 41. lpp.
Uzdevums 3.22.
Uzdevums 4.1.
Uzdevums 4.6.
4.1. 48. lpp.
Uzdevums 4.15.
Uzdevums 4.19.
4.2. 53. lpp.
Uzdevums 4.23.
5.1. 59. lpp.
Uzdevums 5.4.
Uzdevums 5.6.
Uzdevums 5.9.
Uzdevums 5.10.
5.2. 63. lpp.
Uzdevums 5.14.
Uzdevums 5.18.
Uzdevums 5.19.
Uzdevums 5.23.
6.1. 79. lpp.
Uzdevums 6.2.
6.2. 84. lpp.
Uzdevums 6.6.
Uzdevums 6.10.
Uzdevums 6.17.
Uzdevums 6.27.
6.3. 85. lpp.
Uzdevums 7.4.
Uzdevums 7.6.
7.1. 95. lpp.
7.2. 97. lpp.
Uzdevums 8.5.
Uzdevums 8.12.
8.1. 109. lpp.
Uzdevums 8.23.
Uzdevums 8.28.
Uzdevums 9.5.
Uzdevums 9.7.
Uzdevums 9.12.
9.1. 122. lpp.
Uzdevums 9.16.
Uzdevums 9.22.
9.2. 129. lpp.
Uzdevums 9.31.
10.1. 135. lpp.
Uzdevums 10.14.
Uzdevums 10.24.
Uzdevums 10.27.
Uzdevums 11.12.
11.1. 153. lpp.
Uzdevums 11.18.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika