A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
1. nodaļa - valodas lietojums / 1.10. uzdevums

Savieno!

Ļoti
Prieks
Visu
Uz
Mani
Lai tev
labu!
redzēšanos!
sauc Līva.
patīkami.
laba diena!
klājas?
redzēt.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika