A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
2. nodaļa - lasīšana / 2.2. uzdevums

Savieno!

Vai tu tagad dzīvo un strādā Somijā?
Kur viņš dzīvo?
Vai jūs dzīvojat šeit?
Vai Inese ir zviedriete?
Kur tu strādā?
Vai tu vairs nestrādā bankā?
Vai viņi ir no Lietuvas?
Viņš dzīvo Īrijā.
Jā, viņa ir zviedriete.
Jā, viņi ir no Lietuvas.
Jā, es tagad dzīvoju un strādāju Somijā.
Nē, mēs vairs nedzīvojam šeit.
Nē, es vairs nestrādāju bankā.
Es strādāju skolā.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika