Māci

Cienījamie latviešu valodas skolotāji!

Ievietojam vietnē  Māci un mācies latviešu valodu  mācību grāmatas „Latviešu valoda 7. klasei” 1. un 2.  nodaļu.
Mācību grāmata veidota atbilstoši pamatizglītības standartam latviešu valodā (Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un izglītības programmām 2018).
Skatīt šeit.

Mācību grāmata iznāks 21. septembrī.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.