Tuvojas Pasaules Ūdens diena

22. martā svinam Pasaules Ūdens dienu. Pasaulē ūdens dienu atzīmē kopš 1993. gada, bet Latvijā –
kopš 1996. gada.
Latviešu valodas aģentūras materiāli:
* par Latvijas ūdeņiem interaktīvajā materiālā „Latvijas ūdeņi” šeit.
* Latviešu valodas bilžu vārdnīcas sadaļa „Upes un ezeri” šeit.
* lietotnē „Kur esam? Latvijā!” uzdevumi par Baltijas jūru šeit.
* šķirklis Ūdens digitālajā vārdnīcā e-pupa šeit.
Lai noder!