Tikšanās Metodikas skolā “PUPA”

Diasporas skolotāji, aicinām jūs pievienoties Latviešu valodas aģentūras (LVA) metodikas skolas “PUPA” sestajam tīmekļsemināram, kas notiks 7. aprīlī plkst. 18.00 pēc Latvijas laika!
Pasākuma Zoom saite
LVA metodikas skolas “PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā.
Šīs nodarbības tēma ir “Vieglās valodas pamatprincipi mācību procesā”.
Vieglā valoda balstās uz noteiktiem pamatprincipiem, kas nosaka teksta struktūru, izmantojamo leksiku un dizainu. Ievērojot šos pamatprincipus, vieglajā valodā var adaptēt esošu tekstu vai arī uzrakstīt to no jauna. 
Par šo principu izmantošanu mācību procesā runās Vieglās valodas aģentūras vadītāja Irīna Meļņika.