Tiešsaistes konference tālmācības skolotājiem

17. augustā platformā Zoom aicinām
uz trešo Latviešu valodas aģentūras (LVA) tālmācības skolotāju konferenci “lva.classflow.lv:
sociāli emocionālā vide valodas apguvei”
.
Konferences mērķauditorija: latviešu valodas tālmācības un tiešsaistes stundu skolotāji, latviešu valodas skolotāji diasporā, citi interesenti.
Mācību procesā vienlīdz nozīmīgs ir gan intelektuālais aspekts, gan sociāli emocionālo prasmju attīstība. Tikpat nozīmīga ir arī mācību vide. Par visiem šiem aspektiem runāsim mūsu konferencē.
Ar programmu var iepazīties šeit.
Reģistrēties konferencei aicinām līdz 16. augustam šeit.
Pasākuma saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu konferences dienā. Visiem reģistrētajiem dalībniekiem nosūtīsim konferences ierakstus.