Spēlē „Reiz bija…”

Lai veicinātu interesi par grāmatu lasīšanu, īpaši jauniešu vidū, kā arī atklātu Eiropas valodu un literatūras daudzveidību, Eiropas Komisija (EK) šogad uzsāk jaunu iniciatīvu „Eiropas Rakstnieku diena”. Tā notiks 27. martā un turpmāk katru gadu – marta pēdējā pirmdienā.
Eiropas Rakstnieku dienā Latvijas skolās un bibliotēkās tiks spēlēta literatūras spēle „Reiz bija…”, organizēti Eiropas autoru darbu lasījumi, kā arī atklātas unikālas izstādes, kurās varēs apskatīt Eiropas Savienības dalībvalstu un citās valodās tulkotu grāmatu kolekcijas – Astrīdas Lindgrēnes „Grāmatu par Pepiju Garzeķi”, Lūisa Kerola „Alises piedzīvojumus Brīnumzemē” un brāļu Grimmu „Sarkangalvīti”. Gan šī, gan citu grāmatu kolekcijas, kuras sagādājuši Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvji, ceļo pa visām Eiropas Savienības valstīm. Iepazīstoties ar grāmatām dažādās valodās, ir iespējams novērtēt Eiropas valodu daudzveidību.
Spēles apraksts un izdales materiāli šeit.