Platforma tehnoloģiju bagātinātām mācībām

DigiKlase ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes īstenots projekts, kura ietvaros izstrādāta digitāla platforma daudzveidīgu digitālu mācību materiālu apkopošanai un klasificēšanai. Katra materiāla lietotāja pieredzes novērtējums ir paredzēts skolotāju darba atvieglošanai, neatspoguļojot materiāla kvalitāti, bet demonstrējot, cik viegli katru materiālu pielietot mācību procesā.
Vairāk informācijas šeit.