Pieteikšanās diasporas skolu un pasākumu finansējumam ārpus Eiropas

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) 2023. gada 10. martā izsludina konkursu diasporas latviešu skolu un izglītojošu pasākumu līdzfinansējumam ārpus Eiropas.
Finansējumu piešķir LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansējumam aicinātas pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā un Dienvidamerikā.

Šogad latviskās izglītības atbalstam ārpus Eiropas ir pieejams finansējums 44 820 EUR apmērā latviešu bērnudārziem, nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām, kā arī 22 800 EUR izglītojošu pasākumu nodrošināšanai latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai (diasporas skolotāju semināri, kursi, meistarklases, konferences vai ceļa izdevumi skolotāju nokļūšanai uz šiem pasākumiem Latvijā vai mītnes zemēs).

Līdzekļus augstāk minētajiem pasaules reģioniem administrēs PBLA, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar LVA. Līdzekļu sadali veiks PBLA IP Finansējuma komisija, vadoties pēc konkursu nolikumiem, kuri publicēti LVA mājaslapā www.valoda.lv un PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izglitiba/.

Pieteikumi finansējumam elektroniski jāiesniedz līdz 2023. gada 3. aprīlim. Pirms pieteikšanās lūdzam uzmanīgi iepazīties ar konkursu nolikumiem.

Skolu konkursa nolikums šeit.
Pieteikuma anketa diasporas skolu finansējumam šeit.

Pasākumu konkursa nolikums šeit.

Pieteikuma anketa izglītojošu pasākumu finansējumam šeit.

Saskaņā ar nolikumiem Finansējuma komisija apkopos un vērtēs pieteikumus, veiks fianansējuma sadali līdz 2023. gada 14. aprīlim. Finansējums nodošanai PBLA slēgs līgumus ar mītņu zemju centrālajām organizācijām: Amerikas Latviešu apvienību, Latviešu nacionālo padomi Kanādā un Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē. Valstīs, kurās centrālās organizācijas nepastāv, līgumi tiks slēgti ar skolu vadību. Atskaites par saņemtā finansējuma izlietojumu būs jāiesniedz līdz 2023. gada 15. novembrim.