Palīgs diasporas latviešu skolu skolotājiem

“Sietiņš” ir PBLA Izglītības nozares projekts, kas apvieno dažāda veida mācību materiālus atbilstoši valodas prasmes līmeņiem, skolēnu vecumiem, mācību priekšmetiem un tematiem diasporas skolu vajadzībām un atvieglo materiālu atrašanu diasporas latviešu skolu skolotājiem.
Vairāk informācijas šeit.