Metodikas skola „PUPA” diasporas skolotājiem

Aicinām pievienoties Latviešu valodas aģentūras metodikas skolas „PUPA” 2022./2023. mācību gada astotajam tīmekļsemināram, kas notiks 23. martā plkst. 18.00 pēc Latvijas laika.
Semināra tēma – „Tradicionālā un inovatīvā līdzsvars valodas apguves procesā”.
Nodarbību vadīs Latvijas Universitātes profesore Zenta Anspoka, pieredzē dalīsies diasporas skolotājas Sarmīte Lasmane un Daiga Marde.
Saite uz semināru šeit.
Semināra ID: 202 217 7157
Uz tikšanos!