Metodikas skola “PUPA” diasporas skolotājiem

Aicinām pievienoties 2022./2023. mācību gada septītajam tīmekļsemināram, kas notiks 23. februārī plkst. 18.00 pēc Latvijas laika!
Semināra tēma – “Rotaļa un spēle kā mācību metode valodas attīstības sekmēšanā”.
Pieredzē dalīsies audiologopēde Elza Tauriņa un Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes “Austriņa” vadītāja Agrita Tauriņa, Salaspils 1. pirmsskolas un Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolotāja Mārīte Petrovska, diasporas skolotājas Sarmīte Lasmane un Dace Krenkle.
Saite uz semināru šeit.
Semināra ID: 202 217 7157