Lielbritānijas un Īrijas diasporas skolotāji tiksies seminārā Bredfordā

No 2022. gada 21. līdz 22. maijam Bredfordā Lielbritānijā norisināsies diasporas skolotāju seminārs. Lielbritānijas un Īrijas diasporas skolotāju seminārs notiks jau septīto reizi ierastajā norises vietā – Bredfordas Daugavas Vanagu namā. Šogad tas būs īpašs, jo norisināsies pēc divu gadu pārtraukuma – Covid-19 pandēmijas ierobežojumi būtiski ietekmēja arī diasporas latviešu skolu darbu un klātienes tikšanās iespējas. Dalībai seminārā ir pieteikušies 32 skolotāji no 15 Lielbritānijas un Īrijas latviešu nedēļas nogales skolām, lai kopīgi mācītos, dalītos pieredzē un plānotu jaunus sadarbības projektus.
Semināru atklās ilggadējais tā galvenais organizators LNPL izglītības referents Māris Pūlis, kas daudzus gadus bijis arī ELA izglītības referents un Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes loceklis. Semināra dalībniekus uzrunās LVA direktora vietniece Dace Dalbiņa, ELA priekšsēde Justīne Krēsliņa (attālināti), IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone un LR vēstniecības Apvienotajā Karalistē pārstāvis Artūrs Saburovs, par jaunumiem informēs ELA valdes locekle Vita Kalniņa.
Dienas turpinājumā par aktualitātēm diasporas izglītībā stāstīs LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere, bet LVA metodiķe Liene Valdmane semināra dalībniekus aicinās uz nodarbībām par skolas tēla veidošanu un mūsdienīgām mācību metodēm, tajā skaitā netradicionālām – daļa nodarbības notiks neierastā formā pilsētvidē. Tāpat pirmajā dienā semināra dalībniekiem būs iespēja dalīties savā pieredzē par izglītības metodēm, ko izmantojuši pandēmijas laikā, kā arī plānot kopīgus skolu sadarbības projektus.
Semināra otro dienu aizsāks Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva ar kolēģi Renāti Neimani, kas stāstīs par VISC atbalsta materiāliem diasporai un latviešu valodas prasmes pārbaudes iespējām. Savukārt LVA metodiķe Liene Valdmane dienas turpinājumā diasporas skolotājus iepazīstinās ar LVA mācību un metodiskajiem resursiem, kas nodarbības diasporas skolās palīdzēs veidot kā saistošus notikumus. Pēc diasporas skolotāju labās prakses piemēriem semināra noslēgumā ikvienam būs iespēja izteikt savus ierosinājumus un uzdot sev interesējošus jautājumus saistībā ar diasporas izglītību, kā arī saņemt LVA apliecības par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu.
Semināru organizē Latviešu valodas aģentūra (LVA) un Eiropas Latviešu apvienība (ELA) sadarbībā ar Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā (LNPL), tas tiek finansēts no LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.
Semināra programma