Krāsosim dzeju!

Dzeju var klausīties, lasīt, rakstīt un var arī izkrāsot! Mākslinieces Agneses Rudzītes un dzejnieces Intas Kamparas sadarbības rezultātu meklē šeit.