Konkurss radošajiem

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina diasporas bērnus piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos! 25. martā pieminam 73. gadadienu kopš 1949. gada 25. marta, jūnijā pieminēsim 81 gadu kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas. Godinot izsūtītos un tos, kuri neatgriezās, fonds “Sibīrijas bērni” izsludina divus konkursus skolēniem un jauniešiem.
Līdz š. g. 10. maijam aicina iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”
un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.
Konkursos darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar naudas balvām un diplomiem. Abu konkursu laureātu darbi vai darbu fragmenti tiks publicēti interneta portālos.
Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā
https://sibirijasberni.lv/en/