Kādā valodā Tu domā?

Lai sekmētu jauniešu līdzdalību, aktivitāti un stiprinātu jauniešu balsi Eiropā, 2022. gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Arī Latviešu valodas aģentūra ir sarūpējusi vairākus izglītojošus pasākumus, kas veltīti diasporas jauniešiem. Pirmā saruna “Kādā valodā Tu domā?” notiks tiešsaistē šī gada 24. februārī plkst. 20.00 pēc Latvijas laika.
Vairāk informācijas te https://valoda.lv/kada-valoda-tu-doma/