Jauna vārdu atrašanas spēle mazajiem valodas apguvējiem

Prieks, degsme, vēlme saklausīt, lasīt un meklēt vārdus – šīs sajūtas rada Latviešu valodas aģentūras jaunā spēle “Atrodi vārdus!”
Spēlētājam ir iespēja izvēlēties sev atbilstošu spēles grūtības līmeni – viegli vai grūtāk. Vieglāk spēlēt, ja meklējamais vārds redzams ekrānā, grūtāk – ja vārds izskan, bet ekrānā redzams tikai tā sākuma burts.
Spēlē ietvertais vārdu krājums dalīts 30 tematos, turpinot un nostiprinot Bilžu vārdnīcā apgūto. Spēlētāja uzdevums ir atrast septiņus vārdus katrā tematā.
Lēš, ka latviešu valodā ir vairāk nekā 100 000 vārdu. Pirmos 400 aicinām apgūt, spēlējot spēli “Atrodi vārdus!”“. Veiksmi!