Izglītojoša pašmācības platforma

“Startdesign.lv” mājaslapa ir domāta ikvienam, kas vēlas pašmācībā apgūt dizaina domāšanu. Dizaina domāšana ir process, domāšanas veids un metožu kopums radošu alternatīvu ģenerēšanai, kurā tiek izmantoti antropoloģijas paņēmieni, kas saistīti ar cilvēku uzvedību un vajadzībām. Tā ir uz izpēti un datiem balstīta nelineāra metode problēmu identificēšanai, risinājumu radīšanai kopradē ar lietotājiem, to prototipēšana un testēšana, kā arī risinājumu ieviešana un nemitīga uzlabošana, izmantojot lietotāja sniegto informāciju.

  • Vairāk informācijas te!