Iepazīsimies!

Interaktīvajā mācību materiālā “Tādi esam!” bērni un pusaudži var iepazīties ar saviem vienaudžiem diasporā. 18 bērni un pusaudži stāsta par sevi, savu ģimeni, valsti, ikdienas dzīvi un vaļasprieku, līdz šim vienojot latviešu bērnus un pusaudžus visā pasaulē.
Iepazīstieties ar Eliso no Gruzijas, Emīliju no Zviedrijas, Valentīnu no Šveices, Georgiju no Grieķijas, Jāni un Nilu no Tunisijas, Maksimiliānu Ivo no Francijas, Rūtu un Lāsmu no Vācijas, Heilu, Tomasu un Skārletu no Apvienotās Karalistes, Lineti un Linusu no Īrijas, Seannu un Liesmu no Somijas, Isabellu no Horvātijas, Karlīnu no Norvēģijas. Kas vieno šos bērnus? Viņi visi mācās latviešu valodu Latviešu valodas aģentūras tālmācības nodarbībās. Bērnu un pusaudžu teksti par sevi ir, cik vien ir iespējams, autentiski, saglabājot viņu stilu, vārdu un teikumu izvēli.
Mācību materiāla „Tādi esam!” uzdevumi sekmē vārdu krājuma pilnveidi, lasīšanas un klausīšanās prasmes, kā arī valodas precīzu lietojumu.
Lai jauka iepazīšanās!