Elektroniski pieejams pētījums “Latviešu valoda diasporā”

Pētījumā “Latviešu valodas diasporā: situācijas izpēte” noskaidrota valodas situācija un latviešu valodas uzturēšanas prakse un attīstības tendences latviešu diasporā salīdzināmā skatījumā, apzinot nozīmīgākos faktorus latviešu valodas saglabāšanai.
Pētījums veikts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Latviešu valodas aģentūras pasūtījuma, sniedzot atbalstu latviešu valodas apguvei un izpētei diasporā.
Pētījumu īstenojuši Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki, pētījuma elektronisko izdevumu sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru sagatavojušas LU FSI pētnieces Inta Mieriņa, Ilze Koroļeva, Daina Grosa un Rasa Jansone.
Pētījums pieejams šeit.