Diennašķis decembrim

Diennašķi ir 365 uzmundrinoši un izglītojoši sveicieni katrai 2022. gada dienai. Kalendārs ir apvienots ar interesantu, noderīgu informāciju un radošiem uzdevumiem. Decembra diennašķi meklē šeit.