Diasporas skolotāju atbalstam

Latviešu valodas apguve diasporā ir ļoti daudzveidīga un izaicinājumiem bagāta. Lai atbalstītu skolotājus šajā sarežģītajā, bet vienlaikus tik nozīmīgajā un aizraujošajā darbā, Latviešu valodas aģentūra (LVA) ir izveidojusi latviešu valodas apguves programmu 10–11 gadus veciem pusaudžiem diasporā (A2 līmenim).
Mācību materiāli veidoti, balstoties uz funkcionālo un komunikatīvo pieeju, kurā valoda, tās struktūra un daba tiek apgūta kontekstā – galvenokārt pievēršoties Latvijas kultūrai, vēsturei un sabiedriskajai dzīvei. Sasniedzamie rezultāti formulēti kā valodas prasmes atbilstoši LVA izstrādātajiem latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstiem bērniem un pusaudžiem.
Valodas apguvē galvenais ir nevis konkrēts mācību materiāls vai programma, bet gan skolēnu vajadzības. Tās var būt pilnīgi atšķirīgas ne tikai dažādās skolās, bet pat vienā klasē. Taču mācību materiālus, kas balstīti konkrētu prasmju un zināšanu apguvē, ir viegli pielāgot savu skolēnu vajadzībām.
1. Es un mana ģimene
2. Ar draugiem
3. Svētki manā ģimenē un Latvijā
4. Svinam Ziemassvētkus/Jāņus
5. Piedzīvojumu pasaulē
6. Sports – tas ir veselīgi
7. Ģimenes ceļojums