Akcija jauniešiem “Valodas pingpongs”

Mēs esam savstarpēji saistīti ‒ mēs runājam, klausāmies, mācāmies un ietekmējamies cits no cita. Straujā tehnoloģiju attīstība ir radījusi jaunus komunikācijas kanālus un formas, padarot ikvienu no mums par vēstījuma autoru un ļaujot sasniegt vienlaikus tūkstošiem dzirdīgu acu un ausu.
Kādi ir vēstījumi, kurus jaunieši saņem interneta vidē? Lielu daļu no tiem rada digitālā satura autori – jaunieši tiem seko, vēlas līdzināties, apbrīno, tie ietekmē jauniešu domas, uzskatus, idejas, rīcību. Bet vai arī jaunieši ietekmē digitālā satura autorus? Jā, tāpēc aicinām 5.‒12. klašu skolēnus piedalīties akcijā “Valodas pingpongs”.
Akcijas mērķis ir popularizēt latviešu valodu un celt tās prestižu, mācoties un atbildīgi mudinot arī digitālā satura autorus pilnveidot latviešu valodas prasmi. Akciju organizē Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar talantu un digitālā satura autoru aģentūru Collex.
Akcijas norise:

1. Akcija tiek uzsākta Dzimtās valodas dienā – 2023. gada 21. februārī un norit līdz 2023. gada 28. aprīlim.
2. Ikviens akcijas dalībnieks 5.‒12. klases skolēns (individuāli, pārī vai komandā) izvēlas kādu Latvijas digitālā satura autoru un seko tā ierakstiem sociālo tīklu vietnēs (pēc izvēles) ne mazāk kā 4 nedēļas. Šajā laikā akcijas dalībnieks pievērš pastiprinātu uzmanību digitālā satura autora valodai, fiksējot vārdus, frāzes, teikumus, kurus iespējams uzlabot, pilnveidot – pareizrakstība, vārdu krājuma daudzveidība u.c.
3. Pēc digitālā satura autora valodas analīzes akcijas dalībnieks izveido top [tuop] 10 padomus digitālā satura autoram, iekļaujot tajā savus novērojumus, ieteikumus, gramatikas likumus pamanīto kļūdu novēršanai, vārdus, kas izmantojami vārdu krājuma bagātināšanai u.c. top [tuop] 10 padomi ir veidojami papīra formā vai elektroniski (dalībnieka izvēlētā formātā).
4. Top [tuop] 10 padomi jāsūta līdz 2023. gada 17. aprīlim uz e-pastu vards@valoda.lv vai jānodod klātienē, vai jāsūta pa pastu uz Latviešu valodas aģentūru (Meistaru iela 10–401, Rīga, LV-1050). Iesniedzot top [tuop] 10 padomus, jānorāda akcijas dalībnieka vārds, uzvārds, klase, skola, kontaktinformācija, kā arī izvēlētā digitālā satura autora vārds un īss pamatojums, kāpēc izvēlēts konkrētais cilvēks. Iesniedzot top [tuop] 10 padomus, akcijas dalībnieks piekrīt informācijas izmantošanai akcijas publicitātes vajadzībām.
5. Akcijas noslēgums notiks 2023. gada 28. aprīlī. Pasākumā tiksies akcijas dalībnieki un digitālā satura autori, kam veidoti top [tuop] 10 padomi. Akcijas organizators patur tiesības izvēlēties līdz 50 akcijas dalībniekiem, kuri piedalīsies pasākumā.
6. Visi izveidotie top [tuop] 10 padomi tiks nodoti digitālā satura autoriem.
Lai gan mums, gan digitālā satura autoriem top [tuop] 10!