A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
7. nodaļa - lasīšana / 7.1. uzdevums

Lasi un atzīmē vai !

Apgalvojums
1. Pircējs pērk dārzeņus.
2. Pircējs pērk kabačus un tomātus.
3. Tomāti maksā EUR 1,30.
4. Pircējs pērk 1 kg tomātu un vienu bieti.
5. Pircējs pērk 2 kg kartupeļu.
6. Pirkums maksā trīs eiro un sešdesmit deviņus centus.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika