A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
6. nodaļa - valodas lietojums / 6.10. uzdevums

Ieraksti atbilstošo vārdu!

Lapiņu ģimene   laukos.

Annas brālis strādā  .

Uz darbu es   eju kājām.

Dažreiz es   deju klubu.

No rītiem es   uz sporta klubu.

Es reti   agri.

universitātē
ceļos
parasti
dzīvo
eju
apmeklēju
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika