A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
2. nodaļa - valodas lietojums / 2.9. uzdevums

Ieraksti vārdu!

Vai tu runā latviski? - Jā, es runāju valodā.

Vai viņš runā spāņu valodā? — Nē, viņš nerunā .

Spāniete runā valodā.

Vai tu esi vāciete? Tu labi runā .

Es esmu no Francijas, es runāju tikai valodā.

Vai viņi runā poliski? ― Jā, viņi runā valodā.

A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika