A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
2. nodaļa - valodas lietojums / 2.10. uzdevums

Ieraksti vārdu atbilstošajā formā!

No kurienes viņi ir? ― Jānis ir no (Latvija).

Inese ir no (Somija).

Vai Jurijs ir no (Ukraina).

― Nē, viņš nav no (Ukraina), viņš ir no (Krievija)

Vai tu esi no (Vācija)?

― Nē, neesmu, es esmu no (Polija)?

A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika