A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
11. nodaļa - valodas lietojums / 11.10. uzdevums

Ieraksti vārdu atbilstošajā formā!

Juris iet pie (ģimenes ārsts) .

Anna mazgā (seja un kakls) .

Uz (plaukts) ir ziepes un šampūns.

Es apmeklēju (stomatologs) .

Ali apmeklē (kardiologs) .

A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika