Māci

Par latviešu valodu

 • Raksti

  Lībiešu valodas ietekme latviešu valodā

  Gadu tūkstošiem plecu pie pleca te dzīvojusi un strādājusi Baltijas jūras somugru tauta lībieši un baltu tauta latvieši, pareizāk sakot, viņu senči. Arī pagātnē mūsu zemē ir bijusi divvalodība, un tās sekas atspoguļojas gan latviešu, gan lībiešu valodā (Rudzīte, 1994)

  poga
 • Grāmatas

  Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi

  Grāmatā ir apkopota informācija par latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas un mācīšanās tradīcijām, mūsdienu praksi un nozares attīstības nākotnes perspektīvām

  Autors: Arvils Šalme
  lejuplādēt
  Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes lejuplādēt

 

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.