Dr Rjo Nakai

 

Intervija ar Vasedas Universitātes Politikas zinātņu un ekonomikas fakultātes zinātnisko līdzstrādnieku Dr. Rjo Nakai

Intervijas teksts un intervijā izmantoto vārdu vārdnīca