Cilvēka dzīve- Gadalaiki- Pavasaris

Cilvēka dzīve- Gadalaiki- Pavasaris

Sasniedzamais rezultāts:

Klausās ar izpratni, pamana detaļas, salīdzina, prognozē. Mācās rakstīt

 

Stundas mērķis:

Mācīties salīdzināt gadalaikus un laikapstākļus. Prast pareizi rakstīt mēnešu nosaukumus, teikumu sākt ar lielo burtu.

atvērt