Māci

Kā rosināt saskatīt sakarības?

12. 11. 2020

Kā rosināt saskatīt sakarības?
Pieredzē dalās Salaspils 2. vidusskolas skolotāja Baiba Asare
Video tapis projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā”.