Māci

Kā mēķtiecīgi attīstīt jaunradi?

12. 11. 2020

Kā mēķtiecīgi attīstīt jaunradi?
Pieredzē dalās Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolotāja Inga Narmonta
Video tapis projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā”.