Jaunumi septembrī

15. 09. 2021

Iznāk mācību līdzekļu komplekts 1. klasei

Mācību līdzekļu komplektu veido mācību grāmata (1. daļa) un darba burtnīca (1. daļa), interaktīvi mācību materiāli un skolotāja grāmata.

  • Mācību grāmatas cena 3,59 EUR.
  • Darba burtnīcas cena 1,54 EUR.

Valsts izglītības satura centrs ar lēmumu Nr. 2.1.-05/12 apstiprina, ka mācību grāmata atbilst valsts pamatizglītības standartam.

Mācību grāmatas un darba burtnīcas aicinām pasūtīt, rakstot uz e-pastu agentura@valoda.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 67201680, mob. tālr. 28803418.

Mācību grāmatas un darba burtnīcas 2. daļa iznāks 2021. gada novembrī.

Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabaszinībām, sociālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu.

Mācību līdzekļu autores ir Silvija Mickeviča, Marina Fekļistova, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane un Vineta Vaivade.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.