Jaunumi oktobrī

18. 10. 2021

Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa septembra konkurss „Sveika, skola!”

Pateicoties aktīvajiem un čaklajiem Valodas spēļu klubiņa dalībniekiem, Bilžu vārdnīcas lappuses ir bagātīgi papildinātas gan ar vārdiem, gan zīmējumiem par skolu. Paldies!

Septembra loterijas laimīgie ir Tomass Zeltiņš-Kalniņš, Jasmīna Elnahla, Damiāns Baldiņš, Evelīna Tabore, Raivo Ribakovs, Kristīne Ivanova, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2.b klase, Zālītes speciālās pamatskolas bērni, Druvas vidusskolas 1.r klase, Dērbijas latviešu skola. Apsveicam!

Veiksmi oktobra konkursā „Zaķa ceļojums”!

Valodas spēļu klubiņš

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.