Māci

Jaunumi martā

Kļūstam vēl ērtāki un pārskatāmāki!

Novērtējot lietotāju uzticību visu šo gadu garumā, Latviešu valodas aģentūras vietne “Māci un mācies latviešu valodu” kļuvusi lietotājiem vēl draudzīgāka. Sadaļā “Māci” pieejami multimodāli mācību un metodiskie materiāli latviešu valodas apguvei, materiāli profesionālai pilnveidei, grāmatas, raksti un citi pedagoga darbā noderīgi materiāli. Atsevišķa sadaļa veltīta arī vecākiem.
Sadaļa “Mācies” dalīta četros vecumposmos, katrā no tām izvietojot valodas apguvējam piemērotus tiešsaistes materiālus – spēles, interaktīvus materiālus, komiksus, animācijas filmas, mācību grāmatas u.c.
Savus ierosinājumus, atsauksmes sūtiet uz e-pastu liene.valdmane@valoda.lv.

 

Konkurss “Mācies pats!”

Piedalies konkursā un  sūti atbildes uz e-pastu valodas.speles@gmail.com. Atbildes gaidām līdz 31. martam. Veiksmi!

Saite uz interaktīvo ābeci “Mācies pats!”

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.