Jaunumi janvārī

04. 01. 2023
Diagnosticējošā pārbaudes darba uzdevumi
 
Diagnosticējošā pārbaudes darba uzdevumi paredzēti latviešu valodas prasmes C (augstākajam) līmenim. Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei. To mērķis – noteikt valodas lietotāja prasmes un zināšanas atbilstoši konkrētam valodas prasmes līmenim.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.