Māci

Jaunumi janvārī

Jaunums – digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi”
Mācību materiāls “Latvijas ūdeņi” ietver daudzpusīgu informāciju un interesantus mācību uzdevumus par Baltijas jūru, Latvijas upēm, ezeriem, ūdenskritumiem un purviem.
Vai zināji, ka ūdens klāj 3,62% no Latvijas teritorijas, lielākā daļa upju un ūdenskritumu radusies Velna tumšo nodomu dēļ, bet purvi glabā daudz noslēpumu? Vēlam veiksmi un daudz interesantu mirkļu, iepazīstot Latvijas ūdeņus!
Autori: S.Kivleniece, Z.Dambe, L.Valdmane

Saite uz materiālu

 

Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis 7–10 gadus un 11–15 gadus veciem skolēniem.
Ilze Auziņa, Aira Priedīte, Arvils Šalme.

2018. gadā LVA izdeva latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstus pieaugušajiem. Papildus latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstiem pieaugušajiem tika sagatavoti latviešu valodas prasmes līmeņu apraksti skolēniem divos vecumposmos: 7–10 un 11–15 gadus veciem valodas apguvējiem. Šajā izdevumā var iepazīties ar latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstu 7–10 un 11–15 gadus veciem skolēniem. Tie ir domāti latviešu valodas speciālistiem, grāmatu un programmu autoriem, skolotājiem un citiem interesentiem.

Saite uz materiālu

 

Spēle “Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”
Esam izstrādājuši jaunu latviešu valodas apguves spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, ko ērti spēlēt ne vien datorā, bet arī mobilajās ierīcēs. Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēlē bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās raksturot attēlos redzamās situācijas. Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, veidojamā teikuma garums nosaka spēles grūtības pakāpi – trīs, četri vai pieci vārdi teikumā.

Saite uz materiālu

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.