Māci

Jaunumi decembrī

Cienījamie skolotāji!
Elektroniski ir iznākusi mācību līdzekļu komplekta Laipa. A1. Latviešu valoda. Mācību grāmata un digitālā mācību līdzekļa e-Laipa. A1 skolotāja grāmata. Tajā skaidroti latviešu valodas apguves pamatprincipi un pieejas, katras nodaļas mērķi un uzdevumi, kā arī piedāvāti papildresursi latviešu valodas apguvei.
Skolotāja grāmatu meklējiet šeit!

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.