Māci

Videostundas latviešu valodas gramatikas apguvei

Latviešu valodas aģentūra ir izstrādājusi 12 videostundas pamatskolas skolēniem, lai palīdzētu apgūt latviešu valodas gramatikas jautājumus: darbības vārda jēdziens un būtība, laiks, skaitlis, personas, darbības vārda pareizrakstība, darbības vārda konjugācijas, darbības vārda izteiksmes. Videostundās ir ietverts skolotāja skaidrojums, kas papildināts ar piemēriem un mājas uzdevumiem zināšanu nostiprināšanai.

http://maciunmacies.valoda.lv//metodiskie-materiali/pamatskolai

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.