Māci

Animācijas filmas latviešu valodas apguvei un lasītpriekam!

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pierīgas izglītības, sporta un kultūras pārvaldi realizējusi projektu, kura laikā 16 skolu sākumskolas skolotāji un skolēni veidoja animācijas filmas „Zīmuļu stāsti”.
Animācijas filmas veidotas, izmantojot 2013. gadā LVA izdotās mācību pasakas „Zīmuļu stāsti”. Katras skolas skolēni iepazinās ar pasakām, veidoja animācijas filmu scenārijus, zīmēja pasaku tēlus un animēja pasakas. Animāciju filmas ir papildinātas ar vārdnīcām un krāsojamām lapām. Animācijas filmas „Zīmuļu stāsti” ir izvietotas tiešsaistē LVA mājas lapā maciunmacies.valoda.lv/animacijas-filmas.

Sakām paldies Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas skolēniem un skolotājai Maijai Karasjovai, Zaķumuižas pamatskolas skolēniem un skolotājai Valentīnai Strupai, Ādažu vidusskolas skolēniem un skolotājai Jeļenai Daktiņai, Zvejniekciema vidusskolas skolēniem un skolotājai Jolantai Liniņai, Babītes vidusskolas skolēniem un skolotājai Daigai Sīpolai, Mālpils novada vidusskolas skolēniem un skolotājai Guntai Bahmanei, Jaunmārupes sākumskolas skolēniem un skolotājām Ilzei Graudiņai un Diānai Zemītei, Baldones mūzikas pamatskolas skolēniem un skolotājai Zandai Krutānei, Siguldas pilsētas vidusskolas skolēniem un skolotājām Ievai Gailei un Inārai Dalkei, Mālpils internātpamatskolas skolēniem un skolotājai Silvijai Čeverei, Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un skolotājai Ilzei Dilānei, Ropažu vidusskolas skolēniem un skolotājai Vinetai Šķerbergai, Ulbrokas vidusskolas skolēniem un skolotājai Antrai Vilmanei, Vangažu vidusskolas skolēniem un skolotājai Inesei Grinbergai, Baldones vidusskolas skolēniem un skolotājām Ivetai Pelčerei, Elīnai Kogutai, Dainai Leveikai, Sējas pamatskolas skolēniem un skolotājām Ingrīdai Osmanei un Zaigai Zarembai. 

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.