18. 10. 2021

Jaunumi oktobrī

Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa septembra konkurss „Sveika, skola!”

Pateicoties aktīvajiem un čaklajiem Valodas spēļu klubiņa dalībniekiem, Bilžu vārdnīcas lappuses ir bagātīgi papildinātas gan ar vārdiem, gan zīmējumiem par skolu. Paldies!

Septembra loterijas laimīgie ir Tomass Zeltiņš-Kalniņš, Jasmīna Elnahla, Damiāns Baldiņš, Evelīna Tabore, Raivo Ribakovs, Kristīne Ivanova, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2.b klase, Zālītes speciālās pamatskolas bērni, Druvas vidusskolas 1.r klase, Dērbijas latviešu skola. Apsveicam!

Veiksmi oktobra konkursā „Zaķa ceļojums”!

Valodas spēļu klubiņš

01. 10. 2021

Jaunumi oktobrī

Konkurss “Zaķa ceļojums”.

Piedalies konkursā! Gaidām atbildes līdz 1. novembrim e-pastā valodas.speles@gmail.com. Veiksmi!

15. 09. 2021

Jaunumi septembrī

Iznāk mācību līdzekļu komplekts 1. klasei

Mācību līdzekļu komplektu veido mācību grāmata (1. daļa) un darba burtnīca (1. daļa), interaktīvi mācību materiāli un skolotāja grāmata.

  • Mācību grāmatas cena 3,59 EUR.
  • Darba burtnīcas cena 1,54 EUR.

Valsts izglītības satura centrs ar lēmumu Nr. 2.1.-05/12 apstiprina, ka mācību grāmata atbilst valsts pamatizglītības standartam.

Mācību grāmatas un darba burtnīcas aicinām pasūtīt, rakstot uz e-pastu agentura@valoda.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 67201680, mob. tālr. 28803418.

Mācību grāmatas un darba burtnīcas 2. daļa iznāks 2021. gada novembrī.

Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabaszinībām, sociālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu.

Mācību līdzekļu autores ir Silvija Mickeviča, Marina Fekļistova, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane un Vineta Vaivade.

15. 09. 2021

Jauns izziņas materiāls 12 – 14 gadus veciem jauniešiem “Latvija laikā un telpā. Personības un notikumi”

Kas jums nāk prātā, dzirdot frāzi “gudri, talantīgi un enerģiski cilvēki”? Tieši tā – latvieši! Lai ļautu iepazīt tos cilvēkus, kuri šobrīd ar saviem darbiem un idejām virza Latvijas vārdu pasaulē, Latviešu valodas aģentūra ir izveidojusi izziņas materiālu “Latvija laikā un telpā. Personības un notikumi” (https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latvija_laika_un_telpa_personibas_un_notikumi/menu.html).

Izziņas materiālā iepazīsiet dažādu jomu personības: Andri Ambaini, Kārli Bardeli, Ivaru Beitānu, Aigaru Bikši, Oto Brantevicu, Mairi Briedi, Intaru Busuli, Agri Daņileviču, Martinu Dukuru, Tomu Ērenpreisu, Emīlu Hlevicki, Laimu Jansoni, Renāru Kauperu, Gintu Lapiņu, Egilu Levitu, Mariannu Milovsku, Aļonu Ostapenko, Elitu Patmalnieci, Raimondu Paulu, Kristapu Porziņģi, Haraldu Silovu, Vestardu Šimku, Māri Štrombergu, Kārli Vērdiņu un Vairu Vīķi-Freibergu.

Izziņas materiālā ietverta gan informācija, gan interesanti uzdevumi, lai pilnveidotu skolēnu latviešu valodas prasmi.

Materiāls turpina sēriju “Latvija laikā un telpā”, kurā iznākuši izziņas materiāli “Latvija laikā un telpā. Pilsētas” un “Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi”. Visi materiāli pieejami https://maciunmacies.valoda.lv/12-15.

01. 09. 2021

Konkurss “Sveika, skola!”.

Piedalies konkursā! Gaidām atbildes līdz 4. oktobrim e-pastā valodas.speles@gmail.com. Veiksmi!

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.