01. 02. 2023

Jaunumi februārī

Spēlē valodas spēles un kļūsti gudrāks!
Piedalies konkursā “Esi uzmanīgs un vesels!“!
Paveikto sūti mums uz e-pastu valodas.speles@valoda.lv līdz 28.februārim.

Tavs Vardulēns Brašulis

04. 01. 2023

Jaunumi janvārī

Diagnosticējošā pārbaudes darba uzdevumi
 
Diagnosticējošā pārbaudes darba uzdevumi paredzēti latviešu valodas prasmes C (augstākajam) līmenim. Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei. To mērķis – noteikt valodas lietotāja prasmes un zināšanas atbilstoši konkrētam valodas prasmes līmenim.
04. 01. 2023

Spēlē valodas spēles un kļūsti gudrāks!
Piedalies konkursā “Vardulēna Brašuļa dzimšanas diena“!
Paveikto sūti mums uz e-pastu valodas.speles@gmail.com līdz 31.janvārim.

Tavs Vardulēns Brašulis

28. 12. 2022

Jaunumi decembrī

Cienījamie skolotāji!
Elektroniski ir iznākusi mācību līdzekļu komplekta Laipa. A1. Latviešu valoda. Mācību grāmata un digitālā mācību līdzekļa e-Laipa. A1 skolotāja grāmata. Tajā skaidroti latviešu valodas apguves pamatprincipi un pieejas, katras nodaļas mērķi un uzdevumi, kā arī piedāvāti papildresursi latviešu valodas apguvei.
Skolotāja grāmatu meklējiet šeit!
02. 12. 2022

Spēlē valodas spēles un kļūsti gudrāks!
Piedalies konkursā “Rūķu paslēpes”!
Paveikto sūti mums uz valodas.speles@gmail.com līdz 31.decembrim.

Rotaļājies ar maniem jaunajiem draugiem!
Tavs Vardulēns Brašulis

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.