Kursa satura rādītājsNodarbības sākumlapaUzdevumi

5. nodarbības vārdu krātuve (1/4)

Roberts ir pilsētas centrā pie viesnīcas. Роберт находится в центре города около гостиницы.
Roberts no viesnīcas iet uz universitāti Parka ielā. Роберт из гостиницы идёт в университет на улице Парка.
Viņš tur grib satikt draugu Oskaru. Он хочет встретить там друга Оскара.
Roberts šķērso Saules ielu. Роберт пересекает улицу Саулес.
Viņš nonāk Brīvības laukumā. Он приходит на площадь Бривибас (Свободы).
Taisni pretī ir piemineklis. Прямо напротив находится памятник.
Pa kreisi ir preses kiosks. Слева находится газетный киоск.
Roberts iet pāri Brīvības laukumam. Роберт идёт через площадь.
Parka ielā viņš pagriežas pa labi. На улице Парка он поворачивает направо.
Roberts iet pa Parka ielu. Роберт идёт по улице Парка.
Viņš iet garām pastam. Он идёт мимо почты.
Pasts atrodas blakus universitātei. Почта находится рядом с университетом.
Universitāte atrodas pretī parkam. Университет находится напротив парка.
Pie universitātes Roberts satiek Oskaru. Около университета Роберт встречает Оскара.
Pagriezieties pa labi / pa kreisi! Поворачивайтесь направо/налево!