A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
9. nodaļa - lasīšana / 9.1. uzdevums

Lasi un savieno!

1. Marta, uz kurieni tu ej?
2. Ko tu darīsi klubā?
3. Vai tavs vīrs arī dejo?
4. Ko tad viņš dara?
5. Kad viņš iet spēlēt basketbolu?
6. Un kurās dienās tu ej dejot?
7. Ko tev vēl patīk darīt brīvajā laikā?
Man vēl patīk lasīt grāmatas.
Otrdienas un ceturtdienas vakaros.
Viņš iet uz sporta zāli ceturtdienas vakarā pēc darba.
Viņš kopā ar draugiem spēlē basketbolu.
Nē, manam vīram nepatīk dejot.
Es dejoju deju kolektīvā. Mums būs koncerts.
Es eju uz klubu.
A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika