A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
8. nodaļa - lasīšana / 8.1. uzdevums

Lasi un atzīmē pareizo atbildi!

Annai garšo
   

Ilze dzers
   

Anna ēdīs
   

Ilze neēdīs
   

Salātus ēdīs
   

Kafiju dzers
   

A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika