A1 Laipa

elektroniskie mācību materiāli

Klausīšanās teksti Pašpārbaudes uzdevumi
4. nodaļa - valodas lietojums / 4.10. uzdevums

Izvēlies pareizo vārdu!

dzīvoklis nav liels.

Tā ir .

Vectēvam ir lielas mājas.

Drīz mēs studēsim Universitātē.

Mans draugs dzīvo Sporta .

Dzīvoklī ir istabas.

Mēs dzīvojam rajonā.

A1 Laipa
A2 Laipa
Fonētika